Gezinsblad
Cornelis Jacobs Hoeck #408 met:
Pieternella Pieters #409
1) Adriaantje Cornelis Hoeck, ged. 04 apr 1640 te Stavenisse (zl), ovl. voor 1672 te Stavenisse (zl)
Weduwe van Daniel GILJAMSE.

Ondertrouwd 16 feb 1664 te Stavenisse (zl)
Gehuwd 05 mrt 1664 te Stavenisse (zl) met:
Adriaen Anthonis Landmeter #146, geb. te Stavenisse (zl), ged. 17 nov 1641 te Stavenisse (zl), ovl. ± 1697 te Stavenisse (zl), beroep(en): landmeter te Stavenisse, zoon van Anthony Abels en Lysebeth Adriaans
Adriaan Anthonus LANDMETER wordt op 16-03-1661 geadmitteerd als landmeter (Archief Staten vav Zeeland 1670/101).
Evenals zijn vader is hij regelmatig huurder van tiende te Stavenisse ,Zuidmoer en Kempen hofstede (Las.5936) in verband hiermee wordt hij op 18-04-1667 door de rentmeester van Stavenisse aangesproken tot betaling van de achterstallige pachtsom over 1666 ten bedrage van 36.15.9 pond vls. (Las.5900 f.33)
Op 01-05-1682 koopt hij van Marius ELENBAAS een schuur aan de Achterweg naast het kerkhof voor 14 pond vls. (Las.5901 f.197)
Hij is huurder van de impost tev laste van de tappers te Stavenisse over de periode 01-04-1683 tot en met 30-09-1863 en 01-10-1691 tot en met 30-09-1692 (Las.5901 f.228 en Las. 5902 f.132 v).
Hij verkoopt een huis, schuur en erve aan de stoofdijk te Stavenisse voor 110 vls; gel. op 03-03-1689 (Las. 5902 f.76)
Hij tekent een schuuldbekentenis voor 17.14.8 pond vls. wegens dijkgeschot over het jaar 1691 (Las.5902 f.123).
Hij verkoopt een huis, schuur en bakkeet staande op 't Veer te Stavenisse voor 66.13.4 pond vls: gelv.op 05-07-1697 (Las.5904 f.11)
Hij staad borg voor Jan van der EYK op 05-05-1697 (Las.5904 f.25v/26).
Jacomijtje JANS, wedw.van Adriaan ANTHONISSE staat borg voor (haar zoon) Jan van der EYK op 18-05-1698 (Las.5904 f.48v). Later verkoopt zij verschillende perselen met huis en schuur binnen Stavenisse.
Hoofdindex A-Z